neděle 22. dubna 2012

Nejkrásnější pranostiky na celý rok

Leden
*Lednem rok nový se starým se stýká, kdo ve starém nepracoval, v novém ať nenaříká.
*Nemrzne-li do Fabiána a Šebestiána, potom již nemrzne.
*Je-li v tříkrálové noci mnoho hvězd, urodí se hojně brambory.
*Jsou-li na Nový rok při východu slunce červánky, bude v nastupujícím roce mnoho požárů.
*Je-li leden chladný a jasný, bude rok úrodný a krásný.
*Je-li leden teplý, odevzdej se osudu.
*Na Nový rok se nemá nic půjčovat ani ze stavení vynášet, protože by to při hospodaření v příštím roce     scházelo.
*Není-li leden teplý a deštivý, sudy vinařům naplní.
*Teplý leden - polituj Bože.
*Když v lednu hrom ozve se, hojnost vína je k očekávání.
*Roste-li v lednu tráva, mívá v květnu nouzi kráva.
*Je-li teplý leden, nepřibude na sýpku.
*Je-li dopoledne na Nový rok pěkně, bude příznivé počasí o žních v kraji, je-li pěkně odpoledne, bude o žni pěkně na horách.
*Nový rok tmavý - Velká noc bílá.
*Prší-li v lednu, bývá drahé obilí.
*Blaze sedlákovi v lednu u kamen a obilíčku pod sněhem.
*Na Nový rok se nemá jíst nic od ptáka (= drůbež), aby z domu štěstí neodletělo
*Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
*Je-li na svatou Anežku obleva, bude v létě hodně bouřek.
*Můžeš-li se v lednu vysvléci do košile, připravuj si na únor kožich.
*V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
*Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
*Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
*Je-li na Tři krále jasno, zdaří se pšenice.
*Když je leden bílý, je sedlákovi milý.
*Když červík v lednu ze země leze, zima až do května se poveze.
*Svítí-li na Nový rok jasně slunce, bude hojná úroda.
*Na svatého Severína věší se maso do komína.
*Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně bramborů.
*Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží.
*V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.
*Leden studený, duben zelený.
*Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních.
*Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.
*V lednu silný led - v květnu bujný květ.
*V lednu silný led - v květnu bujný květ.
*Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží.
*Je-li leden studený, duben chválí osení.
*Když 10. ledna slunce svítí, budem žita, vína hojnost míti.
*V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína.
_________________________________________________________________________
Únor

*Na svatou Apolenu měj světnici vytopenu.
*Pošmourné Hromnice sedláku milé jsou velice.
*Fouká-li na svatého Matěje vítr tak, že třese větvemi stromů, bude toho roku mnoho ovoce, nefouká-li však, není ještě nic ztraceno, pokud dospělí a děti jdou do sadu a s každým stromem zatřesou.
*Únor bílý a mrazivý naději na úrodu posílí.
*Na Hromnice se nemají konat žádné práce, aby hrom neuhodil.
*Usadí-li se bílá husa v únoru na poli, bude hodně obilí.
*Masopustní šišky na blátě - velikonoční vejce za kamny.
*Masopust na slunci, pomlázka u kamen.
*Na svatého Matěje musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.
*Svatý Matěj chválí pluh.
*O svaté Scholastice na hlavy beranice.
*Je-li na svatého Matěje mráz, tak ho ještě čtyřicetkrát máš.
*Když na Hromnice sněží a je větrno, není jaro již vzdáleno.
*Na Hromnice prášenice - vesele kouká sedlák ze světnice.
*Je-li v únoru zima a led, nebude nouze o žitný chléb.
*Jedí-li se koblihy na slunci, budou se malovaná vejce jíst na peci.
*Prší-li na Hromnice, bude hojně trávy.
*Chléb svěcený v den svaté Agáty přináší užitek, chrání lidi, pole i dobytek.
*Na den svatého Matěje dávají hospodáři na noc ven mokrý ručník, chytí-li (= zmrzne-li jen trochu), přijde ještě čtyřicet mrazíků, zmrzne-li na kost, bude velmi chladné jaro s četnými mrazy. Zůstane-li noc svatého Matěje bez mrazu, bude jaro teplé a příhodné.
*Na svatého Matěje postačí jen košile na těle.
*Je-li únor mírný, rok bude bídný.
*Je-li na Hromnice jasno, bude málo housat.
*Třeskutá zima v únoru naplňuje komoru.
*Kde se na Hromnice světí hromničky a jimi se za bouřky svítí, tam blesk a hrom neuškodí.
*Na svatého Matěje rampouchy - ourodný rok na mouchy.
*Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice.
*Únorová voda - pro pole škoda.
*Únor bílý - pole sílí.
*Na Hromnice husa po vodě - na Velikonoce po ledě.
*Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je.
________________________________________________________________________
Březen

*Na svatého Josefa vyskočí skopec na kopec a poděkuje hospodáři za přezimování.
*Je-li v březnu dešťů mnoho, neúroda je pak z toho.
*Cyril a Metody - první ovčí pastvy.
*Na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře.
*Na svatého Jáchyma u nás zima končívá. (první jarní den)
*Na svatého Josefa - pluhy ze dvora.
*Suchý březen a máj mokrý, dělají rok dobrý.
*Panna Maria trávu zasívá. (25.3.)
*Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.
*Na svatého Řehoře všecko na dvoře krákoře. (12.3.)
*Mrzne-li o svaté Kunhutě, mrzne ještě čtyřicet dní. (3.3.)
*Na svatého Josefa den když jasný, hospodář čeká rok krásný. (19.3.)
*V březnu sedlák stromy ořezává, ale kabát ještě nesundává.
*Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
*Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
*Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti. (21.3.)
*Je-li na svatého Josefa krásný čas, urodí se hojně obilí.
*Do matičky boží tráva neroste, i kdyby ji kleštěmi tahal, po Panně Marii roste, i kdyby ji palicí zatloukal.(25.3.)
*Březen bez vody - duben bez trávy.
*Jaké Zvěstování Boží Matky - takové velikonoční svátky. (25.3.)
*Jak prší v březnu, sněží v máji.
*Jaké počasí je na svatého Ruprechta, takové bude i v červenci. (27.3.)
*Březnové mlhy - za 100 dní déšť.
*Na svatého Longina práce v poli začíná. (15.3.)
* zelené-li roucho březen se obleče, neúrodu za sebou přivleče.
*Napije-li se na Gertrudu z louže slepička, naškube si na Jiřího i kravička. (17.3.)
*Jak je 1. března, takové bude celé jaro.
*V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
*Dlouho-li březen sněhu hovívá, na obilí úrodný rok bývá.
*V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
*Na svatého Řehoře v kožichu je předobře, na svatého Jáchyma už né tak docela, na svatého Jiří kožich do komory míří.
*Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
______________________________________________________________________________
Duben

*Kdo sází brambory na svatého Marka, bude mít hodně veliké.(25.4.)
* Ve svatojiřském týdnu přilétají jiřičky.(24.4.)
*Na svatého Jiří vylézají z děr hadi a štíři.
*Křehotají-li žáby na svatého Jiří, věští zimu.
*Posledního dubna před soumrakem se mají do obytného stavení, stodol, úlů, chlévů, sklepů a na studnice zastrkovat březové, vrbové, bukové, bezové, angreštové větvičky a kapraď, aby dům nenavštívily čarodějnice a neškodily.
*Bouřky v dubnu zvěstují mokré léto.
*Brambory se mají vysazovat v Markově týdnu.(25.4.)
*Bouřky v dubnu zvěstují úrodný rok.
*Je-li v dubnu častý hromu třesk, sena, žita bude jeden lesk.
*Svatý Rudolf otvírá dveře a okna.
*Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
*Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.
*Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
*Mokrý duben - hojnost ovoce.
*Na svatého Marka sej oharka (okurky).(25.4.)
*Na svatého Vojtěcha když prší, trnky se neurodí.(23.4.)
*Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
*Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.(23.4.)
*Hřmění mezi Markem a Vitalem značí úrodný rok.(25.4.-28.4.)
*Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
*Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.
*Duben chladný a deštivý - úroda nás navštíví.
*Do svatýho Jiřího nebojte se hada žádnýho.
*Kolik dní před svatým Jiřím se vrba rozzelení, tolik dní před svatou Annou začnou žně.
*Na svatého Marka, brambor plná řádka.(25.4.)
*Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
*Na Petra mučedníka je dobře vysazovat zelí na pole.(29.4.)
*I když slunko v dubnu hřeje potichoučku, nezapomeň na pole jít v kožoušku.
*Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
*Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky.(23.4.)
*Brambory sázej na svatého Marka - bude jich plná jamka.(25.4.)
*Na desátý den v dubnu setý bývá krásný len.
*Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
*Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
___________________________________________________________________________
Květen

*Ženich nebo nevěsta oddaní v máji budou brzy na onen svět povoláni.
*Na Petra Celestina se mohou již vysazovat ven okurky. (19.5.)
*Jarní Mikuláš vyhání koně ze dvora, zimní je zahání do stáje. (9.5.)
*Nežeň se v máji, budeš hned v ráji.
*Teplo v máji, seno v háji.
*Na svatého Filipa - první senoseče.(1.5.)
*Studený máj, v stodole ráj.
*Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně.(25.5.)
*Mokrý máj - chleba hoj.
*Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženem kozy v háj.
*V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
*Květen vodu nosí, červen louky kosí.
*Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje.(1.5.)
*Na Filipa a Jakuba se má vysévat čočka.
*Na Julii lny se sijí.(22.5.)
*Na Urbana den pospěš síti len.(25.5.)
*Déšť svaté Žofie švestky ubije.(15.5.)
*Po kuchařce zmrzlých se vysazuje paprika.(15.5.)
*Když se v máji blýská, sedlák si výská.
*Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů.(4.5.)
*Je-li v květnu večer tráva zarosena, hojně bude vína, hojně sena.
*Na Filipa a Jakuba koníček trávy naškubá.(1.5.)
*Ke svatému Urbanu se vysévá pohanka.(25.5.)
*Když na Urbana prší, bude hodně myší.(25.5.)
*Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají.
*Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko.
*Je-li květen teplý a jasný, bude červen deštivý a chladný.
*Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
*Urban krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění.(25.5.)
*Vlhký a chladný máj hospodáři je milý, bude hojně sena a obilí.
*Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
*Svatá Žofie prosa zasije.(15.5.)
________________________________________________________________________
Červen

*Kolem svatého Jana je častá povodňová rána.(24.6.)
*Na svatého Aloise poseč louku, neboj se, a do Jána má být louka shrabána.(21.6.)
*Nevyvezeš-li do Medarda hnůj, tož ti přes léto na dvoře hartá (= leží, spí).8.6.
*Červen dá jahody a seče kosami lůky.
*Je-li na Památku svatého Pavla slunečno, bude slunečno i ve žních.(30.6.)
*Když prší na sedm spících, hnijí brambory. (28.6.)
*Svatý Jan Burián vládne kroupám.(26.6.)
*Svatý Ivan bývá plačtivý pán.(25.6.)
*Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen.(15.6.)
*Čím dříve před svatým Janem hřiby rostou, tím dříve před Vánocemi sněží.(24.6.)
*Déšť o svatém Vítu škodí ječmeni i žitu.)15.6.
*Na svatého Antonína každá jahoda je červená.13.6.
*Jána má být louka shrabaná. 24.6.
*Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší. 29.6.
*Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
*Kukačka-li se před svatým Janem ozývá, bude drahota.
*Když na Jana Křtitele hřmí, všechny ořechy spadají, a když je pěkná svatojánská noc, bude jich dost a dost. 24.6.
*Když dne 8. června prší, tedy pršívá přes celý měsíc.
*Mokrý den 15. června ječmenu velmi škodí.
*Kdo začíná sekat na svatého Víta, nedostane domů seno suché. 15.6.
*Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
*Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do věrtele.
*Kdo na Medarda zasívá, hojnost lnu i zelí mívá. 8.6.
*Hřmí-li v červnu, bude pěkné obilí.
*Na Jána jasně - vozí se seno krásné. 24.6.
*Červen stálý - prosinec dokonalý.
*Červen-li více suchý než mokrý panuje, dobrým vínem naše sudy naplňuje.
*Na svatou Olivu se má sít len. 10.6.
*Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.
*Na svatého Aloise poseč louku, neboj se 21.6.
*Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší. 29.6.
*Pohoda od svatého Víta do svatého Jana - pro obilí je vyhraná. 15.6.-24.6.
_____________________________________________________________________________
Červenec


*Na svatého Abdona má být obilí plná stodola. 30.7.
*Na svatého Jakuba žito u nás dozrává. 25.7.
*Prší-li o Apolináři, radují se vždy houbaři. 23.7.
*Prší-li na svatého Kyliána, budou hubená žita. 8.7.
*Svatý Prokop - zelí okop. 4.7.
*Okolo Máří, Abdona a Hynka pracuj o žněch i v noci a popíjej ztenka. 22.7.-30.7.
*V červenci je na dvoře pusto, ale na polích husto.
*Červencové bouře mají tu moc, že obilí se neurodí dost.
*Svatý Jindřich je náš patron při žních. 15.7.
*Do svatého Kyliána kolik žita a pšenice urostlo, tolik již zůstane. 8.7.
*Svatý Prokop seje houby. 4.7.
*Na Jakuba prvních brambor průba. 25.7.
*Když prší na svatou Máří Magdalénu, vzroste obilí. 22.7.
*Červenec žne žita, višně k tomu vítá.
*Prší-li na svatou Markétu, opadají ořechy vlašské a ořechy lískové zčerviví. 13.7.
*Svatá Anna žito žala. 26.7.
*Jakub bez deště - tuhá zima. 25.7.
*Kolem svaté Kristýny dozrávají maliny. 24.7.
_____________________________________________________________________________
Srpen


*Na svatého Timotěje měj obilí uklizené. 22.8.
*O svatém Rochu se má zamíchat s bramborama (= zkusit je). 16.8.
*Mezi matkama božíma se má sklidit otava. 15.8.
*Prší-li na den Nanebevzetí Panny Marie, kazí se víno. 15.8.
*Svatý Vavřinec dělá žním konec. 10.8.
*Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu. 4.8.
*Teplý a suchý srpen - výborné víno.
*Když na den Stětí svatého Jana prší, velikou zkázu ořechy trpěti mají. 29.8.
*Na svatého Jana Stětí hotov žito k setí.29.8.
*Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
*Slunce jasné v den svaté Zuzany, kyselost z hroznů vyhání. 11.8.
*Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
*Udělá-li se v srpnu deštivo, prší med a dobré víno.
*Na svatého Samuele mlynář novou mouku mele. 21.8.
*Na den svatého Sebalda vybírají včelaři med. 19.8.
_________________________________________________________________________
Září

*Svatý Václav odesílá z hor dobytek. 28.9.
*Na svatého Mořice hodí se již čepice. 22.9.
*Je-li na svatého Matouše pěkný den, těší se vinař na sklizeň. 21.9.
*V matoušském týdni je nejlépe vysévat žito. 21.9.
*Na den svatého Kříže je nejlépe sít pšenici. 14.9.
*Září je krásné jako květ a ovocem sladké jako med.
*Na svatého Matouše s jabkama (= brambory) do koše. 21.9.
*Na Mojžíše se má vysévat ozimé žito. 4.9.
*Matka Boží hlávku (zelí) složí. 8.9.
*Prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří.
____________________________________________________________________________
Říjen

*Drží-li se v říjnu na stromech pevně listí, bude tuhá zima.
*Bouří-li v říjnu, bude bouřiti také v březnu.
* Do svatého Lukáše mají být ozimy již zasety. 18.10.
*Výsev ozimého žita se má dokončit okolo svatého Františka. 4.10.
*Svatá Terezie krávy uvazuje. 15.10.
*Je-li v říjnu mnoho vos a sršánů, přijde studená a dlouhá zima.
*Když se do svatého Havla nesklidí zelí, je neuvařlivé. 16.10.
*Na svatou Voršilu se má zelí klidit domů, jinak na ně Šimon a Judy nechá napadnout sníh. 21.10.
*Opadá-li listí do polovice října, svatý Havel na poli zastaví práci a bude mokrá zima. 16.10.
____________________________________________________________________________
Listopad

*Na svatou Kateřinu před zimou pod peřinu.
*Kateřina šla do mlýna a namlela múky plné klobúky. 25.11.
*Od svatého Martina zahřeje jen peřina. 11.11.
*Hřímání v listopadu hojnost obilí a léto dobré znamená.
*Svatá Alžběta se sněhem přilétá. 17.11.
*Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
*Zelí naložené na svatou Kateřinu platí za nejlepší. 25.11.
*Sníh svatého Ondřeje ozimům a vzešlému žitu nepřeje. 30.11.
*Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá. 9.11.
*Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá. 11.11.
*Poletují-li na svatého Ondřeje včely, bude neúrodný rok. 30.11.
*Jaký listopad, takový březen.
*Škrobí-li svatá Kateřina prádlo, svatá Barbora je kropí.
*Sedláci utnou 1. listopadu z dubového anebo bukového stromu třísku: Jestli je tříska suchá, tedy očekávají levnou zimu; jestli ale vlhká a zaostnatá, tady se domnívají, že bude tuhá zima.
*Když se Kateřina klouže, potom Mikuláš přeskakuje louže. 25.11.
*Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude. 11.11.
*Má-li Ondřej na stromech kapky, bude příští rok hodně ovoce. 30.11.
*Kateřina na blátě, Vánoce na ledě. 25.11.
*Sníh na svatého Ondřeje žitu velmi prospěje. 30.11.
*Když na Vše svaté padá mlha, bude do adventu bez sněhu. 1.11.
____________________________________________________________________________
Prosinec

*Svatá Lucie nosí hřeby (= mrzne). 13.12.
*Jaké je počasí na svatou Barboru, takové bude po celý advent. 4.12.
*Jestli jsou o Vánocích vrby plné rampouchů, budou o Velikonocích plné kočiček. 25.12.
*Prosinec-li naleje, leden potom zavěje.
*Je-li na den svaté Barbory jinovatka, urodí se hojně ovoce. 4.12.
*Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí úrodný; je-li však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.
*Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
*Prosinec-li mírný je, zima pak v lednu kraluje.
*Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
*Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích. 25.12.
*Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
*Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
*Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
*Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
*Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
*Svatá Albína - špek do komína. 16.12.
*Svatý Nikola, honí koně do dvora. 6.12.
*Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krásné počasí na žně obilné, senné i otavové. 24.12.
*Když Vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
*Jasno na den Štědrý, bude hrách tvrdý.
*Je-li Tomáš mrazivý, obilní klásky naplní. 21.12.
*Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
*Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá.
*Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude hodně trávy. 4.12.
*Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
*Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
*Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží.
*Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.
*Tmavé Vánoce - dojné krávy, světlé Vánoce - ponesou slepice.
*Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.
*Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.
*Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.
*Je-li studený prosinec, hodně práce bude mít žnec.
*O Vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok.